3 days ago

Decyzja – treningi z przywództwa

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://www.teambuilding.edu.pl/blo read more...

3 days ago

Publikacja – kursy z rekrutacji

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

3 days ago

Publikacja – warsztaty z public relations

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3) read more...

5 days ago

Anons informacyjny – kursy z kodeksu cywilnego

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu read more...

5 days ago

Informacja – szkolenia z fizykich

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka read more...

6 days ago

Informacja – szkolenia z psychologii

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 http://www.zarzadzanie-projektam read more...

6 days ago

Ołoszenie – kursy z francuskiego

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http: read more...